Amser Beibl

Amdanom Amser Beibl

Amser Beibl yw cwrs wythnosol eang, llond hwyl, a gweithgareddau ar gyfer plant ysgol gynradd lan at 16 mlwydd oed. Mae mwyafrif o’r prif storiau y Beibl yn cael ei cynnwys, o Creadigaeth trwy i cychwynfa yr Eglwys. Gallwch defnyddio ar gyfer sesiynau grwp neu unigol, ac mae ar gael i lawrlwytho am ddim cost drwy y gwefan hon. I gael copiau wedi ei printio, cysylltu gyda gweinyddwr y iath uwchben os gwelwch yn dda.

Mae’r cwrs wedi ei gwahanu mewn i 5 lefel sydd yn targedu oedran darllen ddewisol. Mae pob lefel yn cynnwys 4 cyfres dychredig, cydweithio gyda’r prif maes llafur o 36 wersi wedi ei gwahanu’n misol dros 3 blynedd. Gall y wersi, sydd yn pedwar storiau neu efrydiau, cael ei cwblhau yn wythnosol. Bydd y wersi yn cynnwys storiau or testament hen a newydd, storiau sylfaenol, a prif cymeriadau y Beibl.

Ymchwilior maes llafur o dan a clicio teitl y wers i lawrlwytho’r PDF am ddim. Neu, gallwch archwilio am wers dewisiadol ar cymeriad neu stori.

Ar gyfer ei argraffu copïau, cysylltwch â:

Safon 0

Age under 5 years

Safon 1

Age 5-7

Safon 2

Ages 8-10

Safon 3

Ages 11-13

Safon 4

Age 14-16 years

Starter Series

Level 0

Age under 5 years
Gwers Gychwynnol
U1 - Luc Efengyl
U2 - Luc Efengyl
U3 - Luc Efengyl

Level 1

Age 5-7 years
Gwers Gychwynnol
U1 - Luc Efengyl
U2 - Luc Efengyl
U3 - Luc Efengyl

Level 2

Age 8-10 years
Gwers Gychwynnol
U1 - Luc Efengyl
U2 - Luc Efengyl
U3 - Luc Efengyl

Level 3

Age 11-13 years
Gwers Gychwynnol
U1 - Luc Efengyl
U2 - Luc Efengyl
U3 - Luc Efengyl

Level 4

Age 14-16 years
Gwers Gychwynnol
U1 - Luc Efengyl
U2 - Luc Efengyl
U3 - Luc Efengyl

A Series

Level 0

Age under 5 years
A1 - Luc Efengyl
A2 - Noa
A3 - Pedr
A4 - Pedr
A5 - Abraham
A6 - Abraham
A7 - Peter
A8 - Peter
A9 - Jacob
A10 - Early Christians
A11 - Paul
A12 - The Christmas Story

Level 1

Age 5-7 years
A1 - Y Creu
A2 - Noa
A3 - Pedr
A4 - Pedr
A5 - Abram
A6 - Abraham
A7 - Pedr
A8 - Pedr
A9 - Jacob
A10 - Cristnogion Cynnar
A11 - Paul
A12 - Stori’r Nadolig

Level 2

Age 8-10 years
A1 - Y Creu
A2 - Noa
A3 - Pedr
A4 - Pedr
A5 - Abram
A6 - Abraham
A7 - Pedr
A8 - Pedr
A9 - Jacob
A10 - Cristnogion Cynnar
A11 - Paul
A12 - Stori’r Nadolig

Level 3

Age 11-13 years
A1 - Yn y Dechrau
A2 - Noa a'r Dilyw
A3 - Bywyd Pedr
A4 - Bywyd Pedr
A5 - Bywyd Pedr
A6 - Teithiau Abraham
A7 - Bywyd Jacob
A8 - Gweddi
A9 - Anturiaethau Paul
A10 - Anturiaethau Paul
A11 - Anturiaethau Paul
A12 - Y Nadolig Cyntaf

Level 4

Age 14-16 years
A1 - Y Creu
A2 - Datblygiadau Cynnar
A3 - Pedr
A4 - Pedr
A5 - Bywyd Pedr
A6 - Abraham
A7 - Jacob
A8 - Bod yn Gristion
A9 - Yr Apostol Paul
A10 - Paul
A11 - Paul
A12 - Geni’r Gwaredwr

B Series

Level 0

Age under 5 years
B1 - Bywyd Cynnar Iesu
B2 - Gwyrthiau
B3 - Bethania
B4 - The Cross
B5 - Damhegion
B6 - Joseff
B7 - Joseff
B8 - Pobl y cwrddodd Iesu â nhw
B9 - Moses
B10 - Moses
B11 - Moses
B12 - Stori’r Nadolig

Level 1

Age 5-7 years
B1 - Bywyd Cynnar Iesu
B2 - Gwyrthiau
B3 - Bethania
B4 - The Cross
B5 - Damhegion
B6 - Joseff
B7 - Joseff
B8 - Pobl y cwrddodd Iesu â nhw
B9 - Moses
B10 - Moses
B11 - Moses
B12 - Stori’r Nadolig

Level 2

Age 8-10 years
B1 - Bywyd Cynnar Iesu
B2 - Gwyrthiau
B3 - Bethania
B4 - The Cross
B5 - Damhegion
B6 - Joseff
B7 - Joseff
B8 - Pobl y cwrddodd Iesu â nhw
B9 - Moses
B10 - Moses
B11 - Moses
B12 - Stori’r Nadolig

Level 3

Age 11-13 years
B1 - Damhegion
B2 - Gwyrthiau
B3 - Bethania
B4 - The Cross
B5 - Gweision yr Arglwydd
B6 - Bywyd Joseff
B7 - Bywyd Joseff
B8 - Y Rhai a Ysgrifennodd yr Efengylau
B9 - Moses
B10 - Moses
B11 - Moses
B12 - Gorfoledd y Nadolig!

Level 4

Age 14-16 years
B1 - Damhegion
B2 - Gwyrthiau
B3 - Bethania
B4 - The Cross
B5 - Y Cristnogion Cynnar
B6 - Jacob a’i Deulu
B7 - Bywyd Joseff
B8 - Y Ffordd Ymlaen
B9 - Moses
B10 - Moses
B11 - Y Gyfraith
B12 - Rhyfeddod y Nadolig

C Series

Level 0

Age under 5 years
C1 - Daniel
C2 - Miracles Mwy
C3 - Miracles Mwy
C4 - Stori’r Pasg
C5 - Ruth and Samuel
C6 - Dafydd
C7 - Dafydd
C8 - Josua
C9 - Elias
C10 - Eliseus
C11 - Jona
C12 - Stori’r Nadolig

Level 1

Age 5-7 years
C1 - Daniel
C2 - Miracles Mwy
C3 - Miracles Mwy
C4 - Stori’r Pasg
C5 - Ruth and Samuel
C6 - Dafydd
C7 - Dafydd
C8 - Josua
C9 - Elias
C10 - Eliseus
C11 - Jona
C12 - Stori’r Nadolig

Level 2

Age 8-10 years
C1 - Daniel
C2 - Miracles Mwy
C3 - Miracles Mwy
C4 - Stori’r Pasg
C5 - Ruth and Samuel
C6 - Dafydd
C7 - Dafydd
C8 - Josua
C9 - Elias
C10 - Eliseus
C11 - Jona
C12 - Stori’r Nadolig

Level 3

Age 11-13 years
C1 - Daniel
C2 - Rhagor o Wyrthiau
C3 - Rhagor o Wyrthiau
C4 - Marwolaeth Crist
C5 - Ruth
C6 - Samuel
C7 - Bywyd Dafydd
C8 - Josua
C9 - Elias
C10 - Eliseus
C11 - Dynion a ddefnyddiwyd gan Dduw
C12 - Stori’r Nadolig

Level 4

Age 14-16 years
C1 - Daniel
C2 - Dywediadau Iesu
C3 - Nerth Iesu
C4 - Yr Arglwydd Iesu
C5 - Ruth
C6 - Samuel
C7 - Bywyd Dafydd
C8 - Josua
C9 - Elias
C10 - Eliseus
C11 - Dynion yr Hen Destament
C12 - Genedigaeth Crist